Çocuk gelişimi, doğum ile başlayıp ergenlik dönemi sonuna kadar süren uzun bir süreçtir. Çocuklar bu süre içinde sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da gelişim gösterirler. Bu nedenle çocuk eğitimi, gelişim evrelerine uygun yöntemler ve aletlerle bilinçli şekilde yapılmalıdır.

Çocuk Gelişimi Dönemleri Nelerdir ?

Gelişim dönemlerindeki yaşlar, değişik kaynaklara göre farklılık göstermektedir ancak genel olarak doğumdan sonraki ilk 2 yıl bebeklik, 3-6 yaş ilk çocukluk (oyun), ilkokul yıllarını kapsayan 7-11 yaş ikinci çocukluk, 12-18 yaş ergenlik dönemi olarak kabul edilir.

Bebeklik dönemi (0-2 yaş)
İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş)
İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (7-11 yaş)
Ergenlik dönemi (12-18 yaş)

Bebeklik dönemi (0-2 yaş)

Bebeklik dönemi, çocukların en hızlı büyüyüp geliştikleri dönemdir. Çocuğun her yönden sağlıklı büyüyebilmesi için bu ilk yıllarda büyük özen gösterilmelidir. Bu dönemdeki çocuklar kas ve kemik gelişimlerinin bir uzantısı olarak kendi başlarına hareket etmeyi ve yürümeyi öğreneceklerdir.

Doğumdan sonra sadece bakışları ile iletişim kurabilen bebek, agulama ile başlayan dil gelişimini iki yıl içinde birkaç kelimelik cümlelere dönüştürebilir. Kavram gelişiminin temelleri de bu dönemde atılır. Yetişkinlerin gösterdiği ilgi ve oynamak için kullandığı eğitici oyuncaklar ve zeka oyunları çocuğun zihinsel gelişimini büyük ölçüde etkiler.

İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş)

Okul öncesi yılları içine alan ilk çocukluk dönemi, çocuğun aktif olarak çevresine yöneldiği, uyarıcılar ile dolu dış dünyayı keşfetmeye çalıştığı, insan yaşamının en temel becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir.

Bu dönemde çocuk, temel gelişimini tamamlamış olan bedenini oyun oynarken etkili bir şekilde kullanabilir hale gelmiştir. Zamanını büyük bir bölümünü oyun oynayarak geçiren çocuk, daha çok dikkat güçlendirme ve hayal gücüne dayalı oyunlar oynar.

İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (7-11 yaş)

Çocuğun aile ortamından çıkıp dış dünya ile daha iç içe olduğu dönemdir. Bu dönemin başlangıcı ilkokula yeni başlaması, son yılları ise çocuğun ergenlik dönemine girmeye başlaması açısından son derece önemlidir.

Çocuk, okulda hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı okuma yazma ve hesap becerilerini bu dönemde edinmeye başlar. Çocuk bu becerilere dayanarak ilerleyen yaşlarda karmaşık problemleri çözebilir hale gelecektir. Gündelik yaşamda olup bitenler çocuğun ilgisini çekmeye başlamıştır. Ülkelerinde ve dünyada olup bitenler ile ilgili fikir üretmeye başlar.

Çocukta zihinsel gelişim soyut işlemlere hazırlanmaya başlamıştır. Çocuğun konuşma yeteneği ve kelime hazinesi oldukça gelişmiştir.

Ergenlik Dönemi (12-18 yaş)

Ergenlik dönemi, bedensel değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Çocukluk döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme ve gelişme, ergenlik döneminde yeniden hızlanarak bu dönemin sonunda yetişkinlikteki yapısına ulaşır.

Gençler ne yetişkin ne de çocuk olarak kabul edildikleri bu geçiş döneminde uyum sağlamakta güçlük çekerler. Kimlik arayışına giren genç, bu dönemden ya kimliğini kazanmış olarak ya da kimlik kargaşası ile çıkar. Bu dönemde kutu oyunları, kitap setleri ve sosyal iletişim kurabileceği oyunlar çocuğun gelişimi için önemlidir.

Duyu Market ve Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişiminde büyük önem taşıyan oyuncak ve eğitim ürünleri mutlaka faydası kanıtlanmış ve çocuk gelişimine uygun ürünler arasından seçilmelidir. Duyumarket.com.tr tüm çocuk gelişimi oyuncakları, çocuk oyunları ve özel eğitim, çocuk terapisi ürünlerini bulabileceğiniz bir adrestir.

Duyu Market’te yer alan her ürün, dünyada ebeveynler, eğitimciler ve uzmanlar tarafından yaygın kullanılmakta olan, etkinlikleri kanıtlanmış ürünlerdir. Duyu Market ürünleri çocukların ilgisini çeken birer oyuncak gibi görünmelerinin yanında aslında onların gelişimlerine ciddi katkılar sağlayan birer eğitim materyalidirler. Her bir ürünün geliştirdiği bir ya da birkaç beceri alanı vardır. Bunlar genellikle yetişkinliğe dek yavaş yavaş, yeterli uyaranlarla karşılaştıkça kazanılan ve tüm yaşam boyunca kullanılan becerilerdir. Bebeklikten itibaren bilinçli ve yeterli uyaranlar vererek bu becerileri daha erken dönemlerde geliştirmek ise çocuğun gelişimine ve ilerideki eğitim hayatına büyük katkılar sağlar.

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here