DENETİM MÜDÜRÜ NE YAPAR ?

DENETİM MÜDÜRÜ KİMDİR ?

Denetim müdürü, şirketlerin kendi içlerinde yaptıkları denetim, tetkik ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. İç denetim müdürünün unvanı denetim yöneticisi veya iç denetim bölüm başkanı da olabilir.

DENETİM MÜDÜRÜ NASIL OLUNUR ?

Denetim müdürü olmak yasal olarak herhangi bir bölümden mezun olmayı veya diğer şartları gerektirmez. Ancak denetim müdürü şirketin kalite standartlarını koruyan ve geliştiren bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu nedenle denetim müdürünün uluslararası tüm iç denetim standartlarına hakim ve güncel denetim yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olması beklenir. Ayrıca tercihen İktisat, İşletme, Maliye, İşletme / Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezunu olmak gerekir.

Denetim müdürü büyük mesleki bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu sayede şirketin her alanında yenilikçi çözümler üretebilir. Özellikle finans, hukuk ve üretim konularında tecrübeli veya bilgili olması çok önemlidir.

Denetim müdürü olmadan önce aynı şirket veya farklı şirketlerde iç denetim uzmanlığı veya iç denetçilik yapmak çok büyük önem taşır.

Tavsiye Yazı: İç Denetim Uzmanı Ne Yapar ?

DENETİM MÜDÜRÜ NE İŞ YAPAR ?

Denetim müdürünün öncelikli görevi şirketin iç denetim faaliyetlerinin şirket yapısı içindeki yerin belirlenmesi ve iç denetim stratejilerinin oluşturulmasıdır. Bu, iç denetimin diğer süreçlerinin daha etkin ve sorunsuz bir şekilde yürümesinin temelidir.

Denetim stratejileri belirlendikten sonra bu stratejilere uygun olarak denetim ekibi oluşturmalı veya mevcut ekip gözden geçirilmelidir. Denetim müdürünün en önemli görevlerinden biri de denetim ekibini yönetmektir.

Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tespit edip risk bazlı denetim stratejileri oluşturma amacıyla risk analizleri yapmak da denetim müdürünün önemli görevlerinden birisidir. Bu risk analizi çalışmaları, diğer departmanların yöneticileri ve uzmanları ile yapılırsa daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Denetim ekibinin yaptığı denetimlerin etkinliğinin kontrol edilmesi, gerekli iyileştirilmelerin yapılması da denetim müdürünün sorumluluklarından biridir.

Denetimler sonucunda elde edilen bulgulardan şirketin taşıdığı riskleri rapor haline getirip denetim kurulu veya üst yönetime sunmak da denetim müdürünün görevidir.

DENETİM MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADARDIR ?

Denetim müdürlüğü, kişilerin ancak belli bir kariyer sahibi olduklarında alabilecekleri bir görevdir. Bu nedenle denetim müdürü olan kişiler büyük bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu nedenle denetim müdürü maaşı şirketlerin maaş politikasına uygun olacak şekilde üst seviyede olacaktır.

İç denetim faaliyetleri yürütmeyen firmalar ile denetimi sadece kağıt üzerinde yapmayı tercih eden firmalar denetim müdürü adıyla bir pozisyon açmak yerine denetim faaliyetlerini uzmanlık seviyesinde yürütürler. Bu nedenle iç denetim müdürü pozisyonu açan firmaların gerçek anlamda denetim süreçlerini yönetecek bir kişiye ihtiyaçları vardır denilebilir.

DENETİM MÜDÜRÜ İŞ İMKANLARI NELERDİR ?

Bir çok şirket farklı alanlarda kalite yönetim sistemi uygulamaktadır. Kalite yönetiminin en temel taşlarından biri de denetimdir. Zira denetlenmeyen bir sürecin kalitesinden tam olarak söz edilemez. Bu nedenle yerli veya yabancı kaynaklı bir çok firma denetim mekanizması kurmaktadır. Bu da denetim müdürü iş imkanlarını arttırmaktadır. Denetim müdürü iş imkanları özellikle büyük şehirlerde, sanayi bölgelerinde veya şirket merkezlerinin yoğun bulunduğu bölge/şehirlerde daha fazladır.

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşın, arkadaşlarınızı bilgilendirin.

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here