İşyeri Hekimi Ne Yapar ?

İşyeri Hekimi Kimdir ?

İşyeri hekimi, iş yerlerindeki çalışan sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri tespit edip işveren, işyeri yöneticileri ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildiren, aynı zamanda bu risklerin giderilmesi için işveren ve yöneticileri bilgilendiren kişidir.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?

İşyeri hekimi olup İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip olmak gereklidir. İşyeri hekimliği belgesini işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan veya iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan doktorlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavında başarılı olarak alabilirler.

Ayrıca doktorluk diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış doktorlar da istedikleri takdirde işyeri hekimi belgesine sahip olabilirler.

Özet olarak, en önemli işyeri hekimi olma şartı öncelikle doktor olmaktır.

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar ?

İşyeri hekimlerinin görevleri İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK‘te yer alan maddelerde belirtilmiştir.

İşyeri hekiminin öncelikli görevi rehberlik yapmaktır. Rehberlik faaliyeti, çalışanlara kendi sağlık sorunları ile ilgili veya işverene çalışanların sağlık problemleri, işyeri çalışma koşulları, alınacak önlemler, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar, ergonomik ve sosyopsikolojik etkenler konusunda destek olmaktır.

iş yeri hekimi

İş yerindeki riskleri değerlendirip rapor haline getirmek de işyeri hekimlerinin öncelikli görevidir. Bu görevi iş güvenliği uzmanı ve risk değerlendirmesi ekibi ile beraber yürütmeleri gerekir ancak günümüzde isg sektöründe bu işi sadece iş güvenliği uzmanları yapmaktadır.

Doktor olarak bir diğer önemli görevleri de çalışanlar üzerinde sağlık gözetimi yapmak yani çalışanların sağlık durumlarını kontrol altında tutmak, düzenli olarak muayene etmektir.

Hijyen, ergonomi, temizlik gibi konularda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak da işyeri hekimlerinin asıl görevlerindendir.

İşyeri Hekimi Ne Kadar Maaş Alır ?

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği sektöründe iş yeri hekimliği yapmak en kazançlı işlerden biridir. Tabipler odasının 2018 yılı için açıkladığı ücret tarifesine göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde tam zamanlı olarak görev yapan işyeri hekiminin alması gereken net ücret 14,460 TL’dir. Ayrıca kişi başı net ücret de 56,99 TL olarak belirlenmiştir.

Piyasa koşullarında bu maaşlar tam olarak elde edilemese bile işyeri hekimi maaşı aylık 7-8 bin tl’nin altına düşmemektedir. Bunun yanında 20-30 bin gibi ücretlerle çalışan çok tecrübeli işyeri hekimleri de mevcuttur.

işyeri-hekimi-hizmeti

İşyeri Hekimi İş İmkanları Nelerdir ?

2018 yılı itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde kişi sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi hizmet almak zorunluluğu vardır. Bu da her iş yerinin az da olsa işyeri hekimi hizmeti alacağı anlamına gelmektedir. İşyeri hekimi sayısının azlığı ve bir çok hekimin 50-60 yaş arasında olup aktif veya yoğun çalışma temposunu tercih etmediği düşünüldüğünde, genç ve dinamik bir işyeri hekiminin iş bulması çok kolaydır.

İşyeri hekimleri özellikle OSGB veya büyük şirketlerde tam zamanlı olarak çalışabilir. Farklı firmalarla kısmi süreli olarak anlaşma yapabilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın, arkadaşlarınızı da bilgilendirin.

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here