OSGB yani diğer ifadeyle Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti sağlayan, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB’lerinin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlığının korunması ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarının sağlanmasıdır.

OSGB Nasıl Kurulur ?

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.

Mekan şartları olarak işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

OSGB firmaları sadece kuruldukları il ve komşu illerde hizmet verebilirler.

OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparlar. Gerekli belgeler incelenip uygun bulunması durumunda ÇSGB tarafından yetki belgesi verilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Görevleri Nelerdir ?

OSGB’ler, hizmet verdikleri işyerinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle görevlidir. Ancak bu hizmetleri osgb’nin yerine getiriyor olması işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşverenin isg konusundaki yükümlülükleri çalışanları risklerden koruma, acil durumlar, sağlık gözetimi, eğitim ve çalışanların bilgilendirilmesi gibi temel başlıklardır. OSGB’ler, kendi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile bu hizmetleri yürütürler.

OSGB Neden Gereklidir ?

Bir çok işveren doğal olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgili ve tecrübeli değildir. Bu nedenle OSGB’nin hazırlayacağı raporlar ve öneriler doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

Ayrıca eğitimleri de bir osgb’nin vermesi çalışanların daha doğru ve bilinçli şekilde eğitilmesini sağlar.

OSGB ile çalışıldığında hizmet karşılığı verilen faturalar şirketler tarafından gider olarak gösterilebilir. OSGB ile çalışılmadığı durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması gerekecek ve bu durumda işverenin maliyetleri artacaktır. OSGB ile çalışarak işveren yılda yaklaşık %60-70 oranında maliyetinden tasarruf edebilir.

İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar, OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur.

İş yerlerinde mevzuat gereği bulunması gereken tüm teçhizatlar doğru seçilebilir. İş yerinin faaliyet alanına göre bulundurması gereken teçhizatlar konusunda bilgi verilerek, gereksiz harcamalar yapılmasının önü kesilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşın, arkadaşlarınızı da bilgilendirin.

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here