Kariyer, Maaş ve Eğitim Bilgileri

Petrol mühendisleri, petrol ve gazı dünya yüzeyinin altındaki birikintilerden çıkarmak için yöntemler tasarlayan ve geliştiren kişilerdir.

Petrol mühendisleri genellikle ofislerde, sondaj veya kuyu alanlarında çalışırlar. Bu alanları ziyaret etmek veya diğer mühendisler, petrol sahası çalışanları ve müşterilerle görüşmek için sık sık seyahat edebilirler.

Petrol mühendisi olabilmek için tercihen petrol mühendisliği lisans derecesine sahip olmak gerekir. Ancak, makine, inşaat, kimya mühendisliği alanından mezun olan kişiler de petrol mühendisi olarak çalışarak gereksinimleri karşılayabilirler.

Dünya ortalamasına baktığımızda petrol mühendisi için ortalama yıllık ücret 137,170 $ seviyesindedir. Yani aylık ortalama 11 bin dolar maaş almaktadırlar. Ancak ülkemizde durum bunun çok altındadır.

Petrol mühendislerinin istihdamının önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık % 3 oranında artacağı öngörülmektedir. Petrol fiyatları, istihdam artışının önemli bir belirleyicisi olacaktır. Daha yüksek fiyatlar, petrol ve gaz şirketlerinin yeni tesislere sermaye yatırımını artırmasına ve keşifle birlikte mevcut üretim faaliyetlerini genişletmesine neden olabilir.

Petrol Mühendisleri Ne Yapar

Petrol mühendisleri, petrol ve gazı Dünya yüzeyinin altındaki birikintilerden çıkarmak için yöntemler tasarlar ve geliştirir. Petrol mühendisleri ayrıca petrolü ve gazı eski kuyulardan çekmenin yeni yollarını buluyorlar.

Petrol Mühendislerinin Görevleri

Petrol mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

  • Kara ve deniz rezervlerinden derinlemesine yer altından petrol ve doğal gaz çıkaran ekipman tasarlamak.
  • Petrol ve gaz sahalarında sondaj planları yapmak, ardından petrol ve gazı geri kazanmak için planlar geliştirmek.
  • Daha fazla petrol veya gaz çıkarmak için su, kimyasallar, gazlar veya buharı bir yağ rezervine enjekte etme yolları geliştirmek.
  • Petrol sahası ekipmanının doğru monte edildiğinden, çalıştırıldığından ve bakımının yapıldığını kontrol etmek.
  • Anketler, testler ve analizler yoluyla kuyu üretimini değerlendirmek.

Petrol ve gaz yatakları veya rezervler yeraltındaki kaya oluşumlarının derinliklerinde bulunur. Bu rezervlere yalnızca karada veya denizde açık deniz petrol kuyularından kuyular açılarak erişilebilir.

Bir bölgede petrol ve doğal gaz olduğu tespit edildikten sonra, petrol mühendisleri rezerv içeren kayanın jeolojik oluşumunu anlamak için yerbilimciler ve diğer uzmanlarla birlikte çalışır. Daha sonra delme yöntemlerini belirler, delme ekipmanını tasarlar, delme planını uygular ve işlemleri izler.

Halen kullanılmakta olan en iyi teknikler, bir rezervdeki petrol ve gazın yalnızca bir kısmını geri kazanmaktadır, bu nedenle petrol mühendisleri ayrıca petrol ve gazın daha fazlasını elde etmek için yeni yollar araştırmakta ve geliştirmektedir. Bu ilave geri kazanım, delme ve üretim maliyetini düşürmeye yardımcı olur.

Petrol mühendisi, yaptığı işe göre farklı görevlerle tanımlanabilir;

Tamamlama mühendisleri, kuyuları bitirmenin en iyi yoluna karar verir, böylece petrol veya gaz yer altından akar. Kuyu yapımını tamamlamak için çalışmaları denetler, boruların, hidrolik parçaların veya basınç kontrol tekniklerinin kullanılmasına karar verirler.

Sondaj mühendisleri, maliyet de dahil olmak üzere bir dizi faktörü dikkate alarak, petrol veya gaz kuyularını delmenin en iyi yolunu belirler. Ayrıca delme işleminin güvenli, verimli ve çevreye en az düzeyde zarar vermesini sağlarlar.

Üretim mühendisleri, sondaj tamamlandıktan sonra kuyuları devralırlar. Genelde kuyuların petrol ve gaz üretimini izlerler. Eğer kuyular beklendiği kadar üretmiyorsa, üretim mühendisleri çıkarılan miktarı artırmanın yollarını bulurlar.

Rezerv mühendisleri, rezerv olarak bilinen yeraltı yataklarından ne kadar petrol ya da gaz geri kazanılabileceğini tahmin etmektedir. Rezervlerin özelliklerini inceleyip hangi yöntemlerin rezervden en fazla petrol veya gazı alacağını belirler. Ayrıca, bu kaynakların optimal seviyelerinin geri kazanılmasını sağlamak için işlemleri izlerler.

Petrol Mühendisleri İçin Çalışma İmkanları

Dünya’da yaklaşık 33.500 petrol mühendisi çalışmaktadır. Petrol mühendislerinin çalıştığı alanları aşağıdaki şekilde ayırabiliriz.

Petrol ve gaz çıkarma29%
Şirket ve işletmelerin yönetimi18%
Madencilik için destek faaliyetleri16%
Petrol ve kömür ürünleri imalatı11%
Mühendislik hizmetleri7%

Petrol mühendisleri genellikle ofislerde, sondaj veya kuyu alanlarında çalışırlar. Bu alanları ziyaret etmek veya diğer mühendisler, petrol sahası çalışanları ve müşterilerle görüşmek için sık sık seyahat edebilirler.

Büyük petrol ve gaz şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini sürdürür. Bu nedenle, petrol mühendisleri bazen diğer ülkelerde de çalışmak durumunda kalır. Petrol mühendisleri ayrıca, diğer mühendis türleri, bilim adamları ve petrol ve gaz saha çalışanları dahil olmak üzere çok çeşitli geçmişe sahip insanlarla çalışabilmelidir.

Ülkemizde petrol mühendisleri özellikle İzmir, Kocaeli, Mersin, Batman ve Kırıkkale gibi petrol rafinerileri bulunan bölgelerde iş bulabilmektedirler.

Ayrıca kamu ve Özel şirketlerde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve buraya bağlı şirketlerde, Maden Tetkik arama, Devlet Su İşleri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde çalışabilmektedirler.

Petrol Mühendisi Çalışma Programları

Petrol mühendisleri tipik olarak tam zamanlı çalışırlar. Çalışmalarına yardımcı olmak veya ortaya çıktıklarında sorunlara cevap vermek için sondaj sahalarına gidip gelirken fazla mesai gerekli olabilir.

Petrol Mühendisi Olmak

Petrol mühendisi olabilmek için tercihen petrol mühendisliği lisans derecesine sahip olmak gerekir. Ancak, makine, inşaat, kimya mühendisliği alanından mezun olan kişiler de petrol mühendisi olarak çalışarak gereksinimleri karşılayabilirler.

Petrol Mühendisleri için Eğitim

Petrol mühendisliği eğitimi almak isteyen öğrenciler öncelikle matematik, geometri, trigonometri gibi temel konularda ve biyoloji, kimya ve fizik gibi doğa bilimlerinde başarılı olmalıdır.

Giriş seviyesi petrol mühendisliği işleri lisans derecesi gerektirir. Lisans programları, mühendislik ilkeleri, jeoloji ve termodinamik gibi alanlarda sınıfları, laboratuar çalışmalarını ve saha çalışmalarını içerir.

Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği olarak bulunan bölüm sadece 7 üniversitede öğrenci kabul eder. Petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümü olan üniversitelerin listesine buradan bakabilirsiniz.

Petrol Mühendisleri İçin Önemli Nitelikler

Analitik beceri. Petrol mühendisleri, tesislerin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için büyük miktarda teknik bilgi ve veriyi derleyebilmeli ve anlamlandırabilmelidir.

Yaratıcılık. Her yeni sondaj sahası benzersiz olduğundan ve bu nedenle yeni zorluklar ortaya koyduğundan, petrol mühendisleri petrol ve doğal gaz çıkarmak için yaratıcı tasarımlar üretebilmelidir.

İletişim becerileri. Petrol mühendisleri başkalarıyla çok karmaşık makine, ekipman ve altyapı gerektiren projeler üzerinde çalışmalıdır. Diğer mühendislerle ve petrol ve gaz işçileriyle iyi iletişim kurmak ve çalışmak, projelerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını ve güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

Matematik becerileri. Petrol mühendisleri, matematiğin ve diğer ileri konuların prensiplerini çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için matematikte kullanırlar.

Problem çözme yetenekleri. Sondaj planlarındaki problemleri belirlemek, petrol mühendisleri için çok önemlidir, çünkü bu problemler maliyetli olabilir. Petrol mühendisleri, olası sorunları gözden kaçırmamaya dikkat etmeli ve meydana gelenleri hızlıca ele almalıdır.

Yabancı dil. Petrol mühendisliği farklı dallardan mühendisler ve bilim insanları ile iletişim gerektiren, yurt dışında kariyer imkanı olan bir meslektir. Bu nedenle yabancı dil becerisi petrol mühendisleri için çok önemlidir.

Petrol Mühendisleri İçin Kariyer

Giriş seviyesi mühendisleri genellikle deneyimli mühendislerin gözetimi altında çalışır. Büyük firmalarda, yeni mühendisler de resmi eğitim alabilirler. Mühendisler bilgi ve deneyim kazandıkça, tasarım geliştirmek, problem çözmek ve karar almak için daha fazla bağımsızlığa sahip oldukları zor projelere geçerler.

İlerleyen yıllarda, petrol mühendisleri bir mühendis ve teknisyen ekibinin başına geçebilir.

Petrol mühendisleri aynı zamanda satış alanında da kariyer yapabilirler. Bir ürünün teknik yönlerinin potansiyel alıcılarla tartışıldığını bildirmek ve ürün planlama, kurulum ve kullanımında yardımcı olmak için mühendislik geçmişlerini kullanabilir.

Petrol Mühendisi Maaşları

Dünya ortalamasına baktığımızda petrol mühendisi için ortalama yıllık ücret 137 bin $ seviyesindedir. Yani aylık ortalama 11 bin dolar maaş almaktadırlar. Ancak ülkemizde petrol mühendisi maaşı bunun çok altındadır.

Türkiye’de petrol alanında yatırım yapan az sayıda şirket olması ve petrol rezervlerinin, kuyuların ve doğal gaz sondajının az sayıda olması, petrol mühendislerine olan ihtiyacın az olmasına yol açar. Bu nedenle petrol mühendisliği maaşları da 2020 yılı itibariyle 5000 lira seviyesinden başlar.

Petrol mühendisleri tipik olarak tam zamanlı çalışırlar. Operasyonda yardımcı olmak veya ortaya çıktıklarında sorunlara cevap vermek için sondaj ve kuyu sahalarına gidip gelirken fazla mesai gerekli olabilir.

Petrol Mühendisliğinin Geleceği

Petrol mühendisi istihdamının önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde % 3 oranında artacağı öngörülmektedir.

Petrol fiyatları istihdam artışının önemli bir belirleyicisi olacaktır. Birçok petrol mühendisi petrol ve doğal gaz çıkarımında çalıştığından, petrol fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik istihdam seviyelerini etkileyecektir.

Ülkemizde ise yeni sondaj alanlarının açılması, yeni doğalgaz rezervlerinin bulunması ile orantılı olarak petrol mühendisi ihtiyacı artacaktır.

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here